Privacy reglement (AVG)

DEELNAME
Deelname aan de Geuzenfietstocht is op eigen risico.
De organisatie van de Geuzenfietstocht, haar sponsors, de Gemeente en Staatsbosbeheer aanvaarden t.o.v. de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Geuzenfietstocht en/of Toervereniging Zoetermeer’77 zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

PRIVACY REGLEMENT (AVG)
Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Toervereniging Zoetermeer’77 zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien u hier tegen bezwaar heeft, kunt u dit kenbaar te maken via een e-mail naar ledenadministratie@tvzoetermeer77.nl
Persoonsgegevens van de deelnemers worden opgenomen in het adressenbestand van Toervereniging Zoetermeer’77 en worden niet afgestaan aan derden.
De organisatie gaat er van uit dat u/jij bij inschrijving akkoord gaat met het privacy reglement en verwerkingsregister.