Geen hele marathon Geuzenloop Zoetermeer 2019

                                                                        PERSBERICHT

Het leek zo mooi: een hele marathon Geuzenloop Zoetermeer op 29 september a.s. en in de komende jaren! Burgemeester C. Aptroot was zeer enthousiast toen er in mei 2018 een eerste bespreking plaatsvond op het Stadhuis. Met een aantrekkelijk parkoers langs aansprekende locaties in Zoetermeer en een financiële ondersteuning van de gemeente zouden de plannen en de uiteindelijke vergunning “geen belemmering zijn om in 2019 een hele marathon te organiseren”, aldus de burgemeester. De beslissing over een definitief “ja” zou uiterlijk op 1 februari door de organisatie van de Geuzenloop Zoetermeer (Road Runners Zoetermeer) worden genomen.

De werkelijkheid is anders. De door de organisatie aangeleverde plannen werden door beleidsmakers bekeken, en helaas bleken om verschillende redenen de aantrekkelijke punten niet te passen in het huidige beleid. Ook werden er bedenkingen geuit of het toevoegen van de mythische afstand (42,195 km) aan het huidige programma van de Geuzenloop Zoetermeer op korte termijn gerealiseerd kan worden. De organisatie denkt dat dit zeker haalbaar was, zeker als de stad Zoetermeer, die graag als ondernemend wil worden gezien, de plannen op juiste waarde had beoordeeld.

Gelet op de ontstane situatie heeft er op 31 januari een kort overleg plaatsgevonden met de wethouder sport, mevrouw Ter Laak. Hierbij is gebleken dat de gemeente toch nog steeds veel ziet in een hele marathon, waarbij de gemeente haar medewerking verleent en ondersteunt. Vooruitlopend op de eventuele uitbreiding van het huidige evenement met een hele marathon wil de wethouder zelf met de organisatie in gesprek gaan om te kijken hoe de huidige Geuzendag nog groter gemaakt kan worden, waarna beide partijen kunnen toewerken naar het organiseren van een hele marathon. Wanneer er dan wel een marathon Geuzenloop Zoetermeer kan worden gehouden hangt af van het overleg. De organisatie staat daar positief tegenover, maar zal de toenadering van de gemeente op waarde beoordelen.

Organisator René van der Spek betreurt het besluit van de gemeente: “voordat de gemeente tot het negatieve oordeel kwam werd er aan ons niet gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken. We hadden een deadline van 1 februari omdat we anders niet in staat zijn om het evenement goed te organiseren. We hebben een gedegen plan op de plank liggen en weten welke mogelijkheden er zijn om de toevoeging van een hele marathon als afstand aan het huidige evenement te laten slagen. Het is een gemiste kans om Zoetermeer (dit jaar al) op de sport/leisure-kaart van Nederland te plaatsen. Het aanbod topevenementen in Zoetermeer blijft daardoor beperkt. Wij gaan in ieder geval door met het huidige evenement op de laatste zondag in september. Veel over het aanstaande evenement is al te lezen en zien op www.geuzendag.nl. ”