Gratis massage

Ook tijdens deze editie van de Geuzenloop Zoetermeer wordt er gratis massage aangeboden. Voor- en na de wedstrijd kan er in het CKC-gebouw een beroep worden gedaan op gediplomeerde masseurs die de loper/loopster op een goede en betrouwbare manier behandelen. In het CKC-gebouw wordt de route naar de massagekamer aangegeven. Ben je tevreden over de massage? Geef dan een vrijwillige bijdrage voor ons goede doel (Stichting IEM). Er staat in de massageruimte een speciale collectebus.