Ook in 2020 geen hele marathon Geuzenloop Zoetermeer

Na het afblazen van een hele marathon Geuzenloop Zoetermeer 2019 heeft de organisatie onlangs andermaal een gesprek gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Zoetermeer. Dit gesprek vond plaats om na te gaan of er bij de gemeente Zoetermeer in 2020 (en mogelijk daarna) wel ruimte is om een hele marathon Geuzenloop Zoetermeer facilitair te ondersteunen.
De gemeente vindt het, mede in het licht van de bezuinigingen, niet verantwoord om subsidie te verlenen aan een marathon waaraan, zeker in de eerste jaren, een beperkt aantal lopers deelneemt. Qua city marketing heeft de marathon daardoor onvoldoende toegevoegde waarde voor de gemeente.
Kortom, het antwoord op de vraag of er in 2020 en daarna een hele marathon Geuzenloop Zoetermeer komt is “nee”. De organisatie betreurt het standpunt van de Gemeente Zoetermeer en deelt deze slechts ten dele. Opmerkelijk blijft het dat de burgemeester de partijen in 2018 bij elkaar heeft gebracht en heeft uitgesproken dat de gemeente de plannen om een hele marathon Geuzenloop Zoetermeer te organiseren van harte ondersteunt en daarvoor financiële middelen ter beschikking stelt. Daarnaast geldt nog altijd het gezegde: nooit geschoten is altijd mis! Ondanks het vorenstaande blijven we hoop houden dat er ooit in de toekomst………