Start online inschrijving 1 juni 2020 (voorlopig)

Gelet de Corona pandemie en de maatregelen die van kracht zijn heeft de organisatie besloten om de start van de online inschrijving te verplaatsen naar 1 juni 2020. Mocht daar aanleiding toe zijn zal ook deze datum worden aangepast. Lees regelmatig onze website en/of de sociale media (Twitter, Instagram en Facebook) en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.