SMC Rijnland fysiotherapeuten: nieuwe partner Geuzenloop Zoetermeer

Met trots presenteren wij een nieuwe sponsor: Sport Medisch Centrum (SMC) Rijnland fysiotherapeuten te Zoetermeer. In deze tijd waarin bedrijven terughoudend zijn in het aangaan van (sponsor)verplichtingen heeft SMC Rijnland fysiotherapeuten het volste vertrouwen in de toekomst en in een duurzame samenwerking met de Geuzenloop Zoetermeer. SMC Rijnland fysiotherapeuten zal voor- tijdens en na de wedstrijd de lopers/loopsters kosteloos masseren en hen van deskundige informatie voorzien. De afgelopen jaren verzorgt dit centrum de massage tijdens de Leiden Marathon.

SMC Rijnland Fysiotherapeuten is een orthopedisch fysiotherapeutisch centrum dat op innovatieve wijze actief is op een breed terrein binnen de eerstelijns fysiotherapie. Het centrum is in Zoetermeer gevestigd op de volgende locaties: Violiervaart 22 en Weidedreef 92. Zie voor alle informatie:

SMC Rijnland Fysiotherapeuten Zoe­ter­meer


Foto: Jaco de Wolf (directeur SMC Rijnland Fysiotherapeuten) en Olga Kuiper (sponsoring Geuzenloop Zoetermeer) tijdens de ondertekening van het 2-jarige contract.