Privacy reglement (AVG) en deelname

Privacy reglement (AVG)
Voor, tijdens en na de Geuzenloop Zoetermeer worden er op en rond het parkoers foto’s gemaakt van deelnemers en toeschouwers. Aan de hand van ingeschreven (gefinishte) lopers worden er uitslagenlijsten opgemaakt. De uitslagenlijsten en foto’s worden na afloop gepubliceerd op deze website, die van Road Runners Zoetermeer, in de pers en op sociale media. De gegevens  van deelnemers en foto’s worden ook opgenomen in onze (data)bestanden. Deze bestanden worden niet afgestaan aan derden, anders dan met toestemming van de rechthebbende. Ouders van kinderen tot 16 jaar worden nadrukkelijk verzocht om kritisch om te gaan met de privacy van hun kleine/jonge Geusje(s). Voor het gehele Privacy reglement en verwerkingsregister, klik hier.
De organisatie gaat er van uit dat u/jij bij inschrijving akkoord gaat met het privacy reglement en verwerkingsregister.

Deelname
Deelname aan de Geuzenloop Zoetermeer is op eigen risico.
De organisatie van de Geuzenloop Zoetermeer, haar sponsors, de Gemeente en Staatsbosbeheer aanvaarden t.o.v. de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Geuzenloop en/of Road Runners Zoetermeer zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.