Privacy reglement (AVG) en deelname

Voor, tijdens en na de Geuzenwandeltocht worden er op en rond de parkoersen foto’s gemaakt van deelnemers en toeschouwers. De foto’s worden na afloop gepubliceerd op deze website, die van Road Runners Zoetermeer, in de pers en op sociale media. De gegevens  van deelnemers en foto’s worden ook opgenomen in onze (data)bestanden. Deze bestanden worden niet afgestaan aan derden, anders dan met toestemming van de rechthebbende. Ouders van kinderen tot 16 jaar worden nadrukkelijk verzocht om kritisch om te gaan met de privacy van deze jonge wandelaars. Voor het gehele Privacy reglement en verwerkingsregister, klik hier. De organisatie gaat er van uit dat u/jij bij inschrijving akkoord gaat met het privacy reglement en verwerkingsregister.

Deelname
Deelname aan de Geuzenwandeltocht is op eigen risico.
De organisatie van de Geuzenwandeltocht, haar sponsors, de Gemeente en Staatsbosbeheer aanvaarden t.o.v. de deelnemers geen enkele aansprakelijkheid van welke aard dan ook. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Geuzenwandeltocht en/of Road Runners Zoetermeer zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

De organisatie accepteert geen verantwoording wanneer het evenement door overmacht afgelast of verplaatst moet worden.