Privacy reglement (AVG)


Voor, tijdens en na de Instawalk Geuzendag Zoetermeer worden er op de route foto’s gemaakt van deelnemers. De foto’s kunnen na afloop worden gepubliceerd op deze website, in de pers en op sociale media. De gegevens van deelnemers en foto’s worden ook opgenomen in onze (data)bestanden. Deze bestanden worden niet afgestaan aan derden, anders dan met toestemming van de rechthebbende. Ouders van kinderen tot 16 jaar worden nadrukkelijk verzocht om kritisch om te gaan met de privacy van hun kinderen. Voor het gehele Privacy reglement en verwerkingsregister, klik hier.
De organisatie gaat er van uit dat u/jij bij inschrijving akkoord gaat met het privacy reglement.