Privacy reglement (AVG) en deelname

Op de Geuzendag Zoetermeer worden er voor- tijdens en na de diverse sportieve activiteiten foto’s/filmpjes gemaakt van deelnemers en toeschouwers. Aan deelnemers van de schaaklessen wordt er vooraf om toestemming gevraagd of deze foto’s/filmpjes na afloop gepubliceerd mogen worden op deze website, de websites van organiserende verenigingen, in de pers en op sociale media. Voor deelnemers van de schaaksimultaan zal dit expliciet gevraagd worden wanneer foto’s worden gemaakt. De gegevens van deelnemers en foto’s worden ook opgenomen in (data)bestanden. Deze bestanden worden niet afgestaan aan derden, anders dan met toestemming van de rechthebbende. Ouders van kinderen tot 16 jaar worden nadrukkelijk verzocht om extra kritisch om te gaan met de privacy van hen.