Sponsors

Ieder sportief onderdeel van de Geuzendag kan worden gesponsord.
Interesse om een één of meerdere onderdelen te sponsoren? Neem dan contact op met de contactpersoon van het betreffende sportieve onderdeel.
Met weekblad De Postiljon is een media-overeenkomst aangegaan voor de gehele Geuzendag.

Wij zijn blij met onze sponsoren en bedanken hen voor de steun.